Vereniging of stichting


Hoe kan een activiteit juridisch het best worden ondergebracht, in een vereniging of in een stichting? Wij helpen u bij het kiezen van de best passende samenwerkingsvorm.

Vereniging

Een belangrijk verschil tussen een vereniging en stichting is dat een vereniging leden heeft. Het is een samenwerkingsvorm tussen twee of meer personen die samen een doel hebben. Denk bijvoorbeeld aan een sportvereniging: mensen beoefenen samen een sport en willen dat iedereen inspraak heeft in de activiteiten die worden gehouden. Ieder lid heeft een stem in de Algemene Ledenvergadering, dat is het belangrijkste orgaan. Een vereniging heeft niet als doel om winst te maken en die onder de leden te verdelen, de winst is voor de vereniging zelf. Een vereniging heeft een bestuur dat ervoor zorgt dat alle dagelijkse zaken goed verlopen. Voor oprichting van een vereniging gaat u met minstens twee personen naar de notaris. In de oprichtingsakte legt uw notaris ook de statuten vast, de regels van de vereniging. Daarna wordt de vereniging ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

Stichting

Een andere samenwerkingvorm is de stichting, die heeft in tegenstelling tot de vereniging geen leden. De stichting realiseert een bepaald door doel door middel van een vermogen. Het is wettelijk niet toegestaan om uit te keren aan een oprichter of bestuur van de stichting. De stichting kan door één persoon worden opgericht bij de notaris. In de oprichtingsakte worden de statuten vastgelegd en de stichting wordt ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

Kan ik de statuten wijzigen?

De statuten van een stichting en vereniging kunnen later worden gewijzigd. Bij een vereniging moeten de leden daarmee eerst instemmen. Voor een statutenwijziging van een vereniging of stichting heeft u een akte van de notaris nodig, wij helpen u bij het wijzigen van de statuten.