Verdeling


Het is verstandig om afspraken te maken in een samenlevingscontract of huwelijkse voorwaarden. Anders is uw partner namelijk niet uw wettelijke erfgenaam en gaat bij overlijden de woning niet automatisch naar uw partner. Stel dat u uit elkaar gaat, dan weet u allebei wie welk deel van de hypotheek betaalt en hoe de inboedel wordt verdeeld. Wij stellen dan een akte van verdeling op waarin staat wat er met de woning gebeurt.

Akte van verdeling

Wanneer uw relatie eindigt, wilt u ook de financiën van elkaar scheiden. De meeste goederen kunt u zelf verdelen, denk aan de auto en de inboedel. Voor de verdeling van onroerend goed heeft u de notaris nodig, net als bij de aankoop van uw woning. Uw notaris controleert de eigendomsrechten van de partijen en legt in de akte vast aan wie de woning wordt toebedeeld. Wij schrijven de akte vervolgens in bij het Kadaster. De akte van verdeling is nodig als u samen met uw partner de woning heeft gekocht of als u in gemeenschap van goederen bent getrouwd. Ook in huwelijkse voorwaarden kan staan dat de woning gezamenlijk bezit is. Als geen van de ex-partners in de woning wil blijven wonen, kan deze verkocht worden en is er geen akte van verdeling nodig.

Lees meer over wat scheiden betekent voor uw huis en hypotheek. Heeft u vragen over de verdeling en wilt u advies over uw situatie? Neem dan contact met ons op, wij helpen u verder.