Wat is uw testamentmoment? Doe de check!


De wet regelt wie wat erft uit de nalatenschap. Als u zelf wilt bepalen hoe uw erfenis wordt verdeeld, legt u uw wensen vast in een testament. Dat kan ook voordelen hebben met het besparen of uitstellen van belasting.

Wat gebeurt er met mijn nalatenschap?

Een nalatenschap van bezittingen en schulden wordt verdeeld onder uw erfgenamen. In de wet is geregeld hoe uw erfenis wordt verdeeld. Er is een indeling van vier groepen bloedverwanten, van dichtbij u tot het verst weg. Als u getrouwd bent, erft uw echtgenoot. Als u daarbij ook kinderen heeft, erven zij ook een deel. Zij moeten daarop wachten totdat de laatste ouder overleden is. Heeft u geen echtgenoot of kinderen, dan erven familieleden. Hierbij horen ook halfbroers en –zussen als uw ouders hertrouwd of eerder getrouwd zijn geweest. De groep die het verst van u af staat bestaat uit overgrootouders en hun afstammelingen, die komen in aanmerking als in de eerdere groepen geen erfgenamen zijn.

Wel of geen testament?

Als u wilt afwijken van de wettelijke erfgenamen, legt u dat vast in een testament. Daarin bepaalt u wie welk deel krijgt, dat kan zelfs uw buurman zijn. Ook kunt u hierin opnemen wie van uw wettelijke erfgenamen juist niets krijgt. Wilt u dat uw kinderen meteen hun deel krijgen of dat uw partner alleen het huis krijgt en verder niets? Dat kunt u allemaal vastleggen in een testament dat u altijd kunt aanpassen bij de notaris.

Redenen voor een testament

Er zijn veel redenen om een testament te maken. Als u het voor uw partner of kinderen fiscaal zo gunstig mogelijk wilt regelen, is het verstandig om hier eens met uw notaris over te praten. Bijvoorbeeld wanneer u niet getrouwd bent en wel wilt dat uw partner erft. Of u wilt regelen wie voor de kinderen moet zorgen als u er niet meer bent. Het aanwijzen van een goed doel tot erfgenaam behoort ook tot de mogelijkheid, net als een uitsluitingsclausule. Daarmee regelt u dat uw erfgenamen bij een echtscheiding de erfenis niet met een ex-partner hoeven te delen. Keuzes die u nu maakt, kunnen ook invloed hebben op de erfbelasting die moet worden betaald. Verschillende testamentsvormen leiden tot uitstel of besparing van belasting. Informeer bij uw notaris wat in uw geval een verstandige keuze is.

Is mijn testament nog goed?

Als u een testament heeft, kan het verstandig zijn om die af en toe nogmaals te bekijken. Voldoet het nog wel aan uw wensen? Niet alleen uw persoonlijke situatie maar ook regels en wetten veranderen regelmatig. Daardoor kan een testament anders uitpakken dan u het bedoelde. Uw notaris adviseert over uw testament, zodat u zeker weet dat het geregeld is zoals u het graag ziet. Heeft u een vraag over uw testament of wilt u advies? Neem dan contact met ons op.