Statuten wijzigen


Wijzigingen in uw organisatie betekenen ook vaak wijzigingen voor de juridische structuur. In de statuten staan belangrijke uitgangspunten van de organisatie: bijvoorbeeld wat voor taken het mag verrichten en wie belangrijke beslissingen neemt. Uw notaris helpt u bij het vastleggen van nieuwe statuten.

Wat staat erin beschreven?

In de statuten van een bedrijf staan belangrijke uitgangspunten, zoals de naam van het bedrijf, zijn taken en wie recht heeft op de winsten. Dit is vastgelegd in de oprichtingsakte. Wanneer er wijzigingen zijn binnen de onderneming of in de aandeelhouders en bestuurders, kan het nodig zijn om de statuten aan te passen. Wij helpen u bij het bepalen welke uitgangspunten belangrijk zijn en leggen dit voor u vast in nieuwe statuten.