Samenlevingscontract


U gaat samenwonen en vraagt zich waarschijnlijk af: wat moet ik nu regelen? In de wet staat niets vastgelegd wanneer u gaat samenwonen. Uw bezittingen en schulden blijven gescheiden en u heeft geen juridische rechten en plichten ten opzichte van uw partner. Wanneer u stopt met samenwonen is er ook geen recht op partneralimentatie of nabestaandenpensioen. Het is daarom belangrijk om hierover met elkaar afspraken te maken en dit vast te leggen in een samenlevingscontract, ook om belasting te besparen.

Regeling als u uit elkaar gaat

In het samenlevingscontract kunt u afspraken maken voor het geval u uit elkaar gaat. Wie krijgt welke spullen? U heeft een hypothecaire geldlening en heeft mogelijk ook spaargeld in het huis of een verbouwing gestopt. Door van tevoren vast te leggen van wie wat is, kunt u rechtszaken voorkomen.

Erven van uw partner en belastingvoordelen

Wanneer partners niet getrouwd zijn, erven ze niet automatisch van elkaar. Dat moet u dus vastleggen in een testament of samenlevingscontract. Bij het erven van uw partner is het notarieel samenlevingscontract een van de manieren om in aanmerking te komen voor een grote belastingvrijstelling van ongeveer €618.000. Zonder samenlevingscontract heeft u vaak geen recht op nabestaandenpensioen. Bij veel pensioenfondsen is een samenlevingscontract verplicht om de partner aan te kunnen melden voor het partnerpensioen.

Erven van uw partner en belastingvoordelen

Als u kinderen krijgt, gaat een van de partners misschien minder werken. Dit kunt u compenseren door in het samenlevingscontract een inkomens- of alimentatieregeling vast te leggen. Wanneer u dit niet regelt is bij overlijden de overblijvende partner niet beschermd tegen aanspraken van de kinderen. Met een samenlevingscontract en testament kan worden geregeld dat de kinderen pas erven als beide ouders zijn overleden. Als er sprake is van stiefkinderen is het extra belangrijk om deze zaken goed vast te leggen.

Een notarieel samenlevingscontract biedt veel voordelen. Wij kunnen u helpen met het opstellen van een gunstig samenlevingscontract zodat u weet waar u aan toe bent.