Levenstestament


Het zijn situaties waar u liever niet aan denkt, maar wat gebeurt er als u niet meer zelf uw wil kunt verklaren? Dat kan bijvoorbeeld komen door een ziekte of andere onverwachte omstandigheden. In een levenstestament kunt u vastleggen wat u dan wilt dat er gebeurt. Ook kunt u iemand aanwijzen die bevoegdheid krijgt om de zaken te regelen.

Wanneer is een levenstestament nodig?

De wet heeft een regeling wanneer u niet meer in staat bent uw eigen wil te verklaren: de kantonrechter benoemt een bewindvoerder of curator. Die is er om uw belangen te behartigen op zakelijk vlak. Voor medische zaken kan een mentor benoemd worden. Met een levenstestament geeft u belangrijke informatie over uw wensen. Wij kunnen voor u de passende regelingen juridisch vastleggen. Die treden in werking wanneer u tijdelijk of langdurig niet in staat bent uw eigen wil te bepalen of te uiten en uw eigen belangen te behartigen.

Wat kunt u regelen in een levenstestament?

U kunt vastleggen wie u machtigt om administratieve zaken te regelen wanneer u dat zelf niet meer kunt. Denk aan het betalen van rekeningen en het kopen of verkopen van bezittingen. Als u een onderneming bezit of aandeelhouder bent in een bv kunt u in een levenstestament iemand aanwijzen die tijdens die periode voor u optreedt. Ook voor persoonlijke en medische belangen kunt u iemand benoemen die de beslissingen voor u neemt. Die persoon neemt dan bijvoorbeeld de beslissing over opname in een verpleeghuis en overlegt met artsen in een ziekenhuis welke medische behandelingen u wel of niet ondergaat.

Kiezen van gevolmachtigde

Het is belangrijk om goed na te denken wie u aanwijst om al deze zaken uit het levenstestament uit te voeren. Deze persoon moet uw wil respecteren en niet in een persoonlijk dilemma komen. Het is mogelijk om meerdere personen aan te wijzen. Ook kunt u het levenstestament later nog wijzigen als u op dat moment in staat bent uw wil te bepalen. Het gaat om uw wensen. Overleg met ons wat voor u belangrijk is om te regelen in uw levenstestament.