Fuseren of splitsen

Dat kan ingrijpende gevolgen hebben voor de betrokken bedrijven en zijn aandeelhouders en werknemers. Wij bieden goede begeleiding tijdens dit proces, zodat u onnodige problemen voorkomt.

Fusie

Bij een fusie worden meerdere bedrijven samen een nieuw bedrijf. Er worden drie soorten onderscheiden: bedrijfsfusie, aandelenfusie en juridische fusie. Bij een bedrijfsfusie gaan ondernemingen samen, waarbij de bedrijfsmiddelen van de ene organisatie worden overgenomen door de ontvangende onderneming. De overdracht van personeel of onroerend goed kan het proces ingewikkeld maken. Daarom wordt ook wel de vorm aandelenfusie gekozen: door uitgifte en overdracht van aandelen voegen de ondernemingen samen. De juridische fusie is het meest vergaand: het vermogen van twee of meer ondernemingen worden samengevoegd tot één vermogen. Dat vermogen gaat naar de overblijvende onderneming; er is dus ook sprake van een verdwijnende onderneming.

Splitsing

Splitsing is juist het tegenovergestelde: van één bedrijf worden meerdere bedrijven gemaakt. Het is mogelijk dat de splitsende onderneming ophoudt te bestaan, dat wordt een zuivere splitsing genoemd. Dan gaat het volledige vermogen naar twee of meer nieuwe ondernemingen. Maar de splitsende onderneming kan ook blijven bestaan, dan gaat een gedeelte van het vermogen naar één of meerdere ondernemingen. Wij bespreken de juridische gevolgen en uw mogelijkheden zodat uw fusie of splitsing goed verloopt. Vervolgens leggen wij alle afspraken vast in een akte van fusie of splitsing.