Erfenis


Na het overlijden van een dierbare moet er veel worden geregeld. Is er een testament? En wat is uw rol in deze periode? Wij kunnen u helpen met de afwikkeling van de erfenis. Niet alleen kunnen we u adviseren over juridische kwesties, we kunnen ook helpen met het oplossen van conflicten tussen erfgenamen en de aangifte van de erfbelasting. Ook is het van belang dat u een verklaring van erfrecht aanvraagt.

Erfenis afwikkelen

In de emotionele tijd na een overlijden moeten er veel zaken worden geregeld. Van praktische zaken tot de afhandeling van formaliteiten en belastingen. De afwikkeling van de erfenis is een taak van de erfgenamen of een executeur als die is benoemd. U moet dus eerst weten of er een testament is. Wij kunnen voor u nagaan of er een testament is. Daarnaast heeft de overledene mogelijk een codicil gemaakt. Dat is een handgeschreven tekst met wensen over verdeling van spullen uit het huis. Bij de notaris is niet altijd bekend of de overledene een codicil heeft, die wordt soms in huis bewaard.

Wie regelt de afwikkeling?

Wanneer er een executeur is aangewezen in het testament, zal die persoon de uitvaart regelen en de erfenis afwikkelen. Maar de executeur is niet verplicht om dit te doen. Wij informeren u over de taken van een executeur en u kunt er dan voor kiezen om de afwikkeling aan ons over te dragen. Als er geen executeur is dan regelen de erfgenamen deze zaken.

Mogelijkheden als erfgenaam

Wanneer u erft, heeft u meerdere keuzes. U hoeft een erfenis niet automatisch te accepteren. Kiest u voor zuiver aanvaarden van de erfenis, dan erft u zowel bezittingen als schulden. Bij benificiair aanvaarden bent u niet met eigen vermogen aansprakelijk als de schulden hoger zijn dan het geërfde vermogen. Een andere optie is het verwerpen van de erfenis, waarmee u geen erfgenaam bent en niet verantwoordelijk voor de nalatenschap. Overleg deze mogelijkheden met uw notaris en wij helpen met het maken van een keuze. Bij acceptatie van de erfenis kunnen wij u helpen bij de afwikkeling.

Wat houdt de afwikkeling in?

De afwikkeling van een erfenis gaat over praktische zaken zoals afhandelen van verzekeringen en het vinden van een nieuw onderkomen voor huisdieren. Ook administratie, belastingaangiften en het uitvoeren van het testament horen erbij. Heijkants Notariaat is deskundig op dit gebied en heeft ruime ervaring in het begeleiden van afwikkelingen. U kiest of u de afwikkeling zelf wilt regelen of aan ons overlaat. In beide gevallen is het verstandig om informatie te winnen bij uw notaris. Met specialistische kennis van de erfwet en belastingrecht bij overlijden, geven we u passend advies over alle juridische en financiële gevolgen van het erven.