Erfbelasting


Bent u erfgenaam of ontvangt iets uit een nalatenschap? Dan moet u aangifte doen voor de erfbelasting. Kom niet voor verrassingen te staan en bereid u goed voor.
Hoeveel is de erfbelasting

De erfbelasting wordt berekend per persoon die iets verkrijgt uit een nalatenschap. Het tarief dat voor u geldt, wordt bepaald door twee onderdelen. Het hangt af van de grootte van het bedrag dat u erft en van de familierelatie. Hoe meer u erft, hoe meer belasting u moet betalen. De mate waarin u dichtbij of verder weg van de overledene staat, bepaalt de hoogte van het belastingtarief. Echtgenoot en kinderen vallen in de groep met het laagste tarief. Er gelden verschillende vrijstellingen op de erfbelasting. Weet waar u aan toe bent en laat u hierover goed informeren bij uw notaris.