Bedrijf beginnen


Uw eigen bedrijf beginnen? Dat kan in vele vormen. U bepaalt zelf welke rechtsvorm uw bedrijf krijgt. Daarbij zijn uw eigen aansprakelijkheid en financiële positie erg belangrijk. Wij adviseren u als ondernemer op juridisch en financieel gebied.

Verschillende rechtsvormen

Wanneer u een bedrijf begint, kiest u een rechtsvorm voor de onderneming. Er zijn twee soorten: rechtsvormen zonder en met rechtspersoonlijkheid. Organisatievormen zonder rechtspersoonlijkheid zijn bijvoorbeeld de eenmanszaak en vennootschap onder firma (vof). Bij zo’n rechtsvorm is de eigenaar zelf aansprakelijk, er is geen onderscheid tussen privévermogen en ondernemingsvermogen. Daardoor is de eigenaar aansprakelijk voor alle schulden met zijn hele vermogen. Organisatievormen met rechtspersoonlijkheid, zoals een besloten vennootschap (bv) of naamloze vennootschap (nv), worden rechtspersonen genoemd. In die vorm kan de ondernemer niet meer geld verliezen dan het bedrag dat hij in de onderneming heeft. Hiermee beperkt u dus het privérisico.

Besloten vennootschap

De afkorting bv staat voor ‘besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid’. Bij deze organisatievorm is het kapitaal in aandelen verdeeld en de aandelen zijn altijd op naam. Daardoor zijn ze niet vrij overdraagbaar, vandaar dat het een besloten vennootschap heet. U kunt alleen of met meerdere personen een bv oprichten. Daarvoor is een notariële akte nodig, ook bij de overdracht van aandelen. Neem dus contact met ons op wanneer u een bv wilt oprichten en wij adviseren u over alles wat erbij komt kijken. In de akte van oprichting leggen we ook de statuten vast. Met onze expertise van actuele wet- en regelgeving in het ondernemingsrecht, zorgen wij dat de statuten goed aansluiten op uw wensen.

Naamloze vennootschap

Een naamloze vennootschap (nv) wijkt af van de bv, doordat de aandelen in principe vrij overdraagbaar zijn. Een nv is bijvoorbeeld een goede organisatievorm voor grote ondernemingen die beleggers willen aantrekken en geen besloten groep van aandeelhouders willen. Een nv kan ook een beursnotering aanvragen. Ook bij het oprichten van een nv gaat u naar uw notaris. Wij stellen de benodigde akte op en adviseren u als ondernemer. Houd bijvoorbeeld ook rekening met een oprichtingskapitaal.