Aandelen


De aandelen van een bv of nv gaan bij oprichting naar de eerste aandeelhouders. Later kunnen er nieuwe aandeelhouders bijkomen door nieuwe aandelen uit te geven of bestaande aandelen te verkopen. Hoe gaat dat in zijn werk? En wat is de rol van de notaris?

Aandelen verkrijgen en verkopen

Bij een bv of nv zijn de aandelen van een of meer aandeelhouders, dat is vastgesteld bij de oprichting. Later kunt u aandeelhouder worden door uitgifte of levering. Bij uitgifte worden er nieuwe aandelen gecreëerd, bij levering worden bestaande aandelen verkocht. Hierbij is tussenkomst van de notaris nodig, behalve als het gaat om aandelen of certificaten die beursgenoteerd zijn. Wij adviseren u bij het verkopen van aandelen en stellen de akte op. Daarna regelen wij de wijziging bij de Kamer van Koophandel en de aanpassing van het aandeelhoudersregister.

Aandeelhoudersovereenkomst

Afspraken tussen aandeelhouders leggen we vast in een aandeelhoudersovereenkomst. Dat is vaak nodig als er meerdere aandeelhouders zijn. Deze overeenkomst is een aanvulling op de statuten van de onderneming. Hierin legt u bijvoorbeeld vast wat de stemverhouding is, de winstverdeling en benoeming en ontslag van bestuurders.